concepte

Impento és una consultora que participa activament en el procés de conceptualizació d’entorns i solucions basades en les TIC.

A partir del diagnòstic de la situació de partida, i amb el coneixement i experiències de les oportunitats que ofereix el sector TIC, Impento proposa, consensua i dissenya les solucions que permeten que les empreses, les organitzacions i l’administració pública optimitzin la gestió del seu coneixement.

D’altra banda, Impento disposa d’un línia pròpia de treball per a la conceptualització de solucions tipus app per a smartphone que ofereix serveis de valor afegit a empreses i també a les persones.

Els conceptes que han estat desenvolupats més recentment són:

  • Programa d’informació i d’orientació a professionals en actiu i en situació d’atur per a CEPYME.
  • Galleria, primera aplicació smartphone dirigida a les galeries d’art.
  • Solució on-line per a la valoració, desenvolupament i planificació d’idees de negoci.
  • Programa pilot per a l’excel.lència en el coneixement articulat en plataformes de comunicació: link the best.