impento

Empresa creada el 2005 especialitzada en el disseny, desenvolupament i aplicació de les TIC a processos d’informació, coneixement i aprenentats que es produeixen dins de les organitzacions i xarxes.

Ofereix serveis a les empreses, organitzacions i administracions públiques per dissenyar i desenvolupar projectes de gestió del coneixement tot aprofitant les TIC i els diferents dispositius i suports tecnològics per accedir-hi.

Consultora en gestió del coneixement. Especialitzada en la gestió de la informació, la formació i el coneixement de professionals, organitzacions i xarxes.

  • Anàlisi estratègic i definició de sistemes a implantar.
  • Desenvolupament d’eines, interactius i plataformes.
  • Selecció i elaboració de continguts.
  • Entrenament, seguiment i coordinació d’equips.

Aplicacions i solucions digitals. Especialitzada en l’ús intensiu de les TIC mitjançant multidispositius:

  • Plataformes per a la gestió de la informació d’organitzacions i xarxes.
  • Sistemes per a la formació i l’aprenentatge dirigits a professionals, equips i organitzacions.
  • Eines facilitadores de processos de la gestió del coneixement.
  • Aplicacions corporatives en suport multidispositiu.
  • Aplicacions smartphones dirigides a particulars i empreses.